Podmienky a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Vaše súkromie berieme veľmi vážne a všetky osobné informácie (ďalej len „osobné informácie“), ktoré poskytnete, sú mimoriadne opatrné. Táto politika ochrany osobných údajov vysvetľuje, aké informácie sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako sú chránené. Prečítajte si pozorne túto zmluvu, pretože je súčasťou Podmienok a vašej dohody o používaní Služieb. Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov stanovené alebo definované inak, pojmy použité v tomto dokumente majú rovnaké definície ako v našich zmluvných podmienkach.

1. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme

„Osobné informácie“ sú informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu, lokalizáciu alebo kontaktovanie jednotlivca. Zahŕňa aj ďalšie údaje, ktoré môžu súvisieť s osobnými údajmi. Keď sa zaregistrujete v našich zoznamoch adries alebo nakupujete prostredníctvom našej stránky, môžeme zhromažďovať nasledujúce typy osobných údajov:

- „Informácie umožňujúce identifikáciu osôb“, napríklad:

o Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, napríklad vaše meno, e-mailová adresa (adresy), telefónne čísla alebo iné adresy, na ktoré prijímate správy z, v mene alebo prostredníctvom BEAUTYSHOP.

- „Neidentifikačné informácie“, ako napríklad:

Informácie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, kto ste a aké typy ponúk by vás mohli zaujímať. Patria sem informácie o polohe týkajúce sa vášho štátu / provincie, mesta alebo susedstva; záujmové položky, typy služieb tretích strán, ktoré používate, a cielené odporúčania; a demografické informácie (napr. dátum narodenia, vek). Všetky tieto informácie sa zhromaždia na účely analýzy údajov a oddelia sa od akýchkoľvek vašich identifikačných informácií.

o Informácie o transakciách o tom, ako interagujete s naším webom, napríklad o sekciách stránok alebo položiek, ktoré si prezeráte, o tom, ako dlho a kedy si ich prezeráte, o type prehliadača, z ktorého si ich prezeráte, a o tom, ako všeobecne interagujete s webom.

Toto sú iba príklady informácií, ktoré môžeme zhromažďovať, nie vyčerpávajúci zoznam.

2. Ako používame informácie o vás

Informácie, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú vytvárať lepšie zážitky pre vás a našu komunitu Beautyshop.ie. Zhromažďujeme osobné údaje, aby sme vám mohli prispôsobiť nakupovanie a v niektorých prípadoch overiť vašu totožnosť. Vaše osobné údaje môžeme ďalej používať bez obmedzenia nasledujúcimi spôsobmi:
• Poskytovať podporu používateľom a komunikovať s vami;
• doručovať vám dôležité administratívne správy;
• Odhaľovať alebo chrániť pred akýmikoľvek chybami alebo podvodnými činnosťami, ako to vyžaduje zákon;
• prevádzkovať a zlepšovať naše služby;
• Odporúčať určité produkty alebo ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať; OR
• Presadzovať naše Podmienky poskytovania služieb alebo Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné identifikačné údaje nikdy nebudeme zobrazovať ani predávať žiadnym tretím stranám, s výhradou oddielu 12 uvedeného nižšie.

Za účelom poskytovania určitých funkcií stránok prostredníctvom BEAUTYSHOP, ako je napríklad pripojenie k vášmu poskytovateľovi platobných služieb, môžeme pomocou agentov tretích strán spracovať, nasmerovať alebo uložiť vaše informácie alebo s vami komunikovať. Títo agenti tretích strán budú konať vo vašom mene s cieľom získať prístup a prenášať vaše osobné finančné informácie pri nákupoch prostredníctvom našej stránky.

S informáciami poskytnutými pri nákupoch sa bude zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov týchto agentov tretích strán, okrem našich Zásad ochrany osobných údajov tu. Porušenie týchto zásad tretích strán môže vyžadovať, aby sme okamžite alebo na základe našich vyšetrovaní pozastavili alebo zrušili váš účet alebo používanie Stránky.

BEAUTYSHOP môže súhrnne zhromažďovať neidentifikačné informácie, ktoré môžeme poskytnúť určitým spoločnostiam tretích strán v rámci prieskumu trhu. Nikdy nebudeme zdieľať žiadne osobné identifikačné informácie ako súčasť týchto údajov, ani ich nebudeme zdieľať s inými používateľmi, spoločnosťami alebo inzerentmi. Všetky súhrnné údaje poskytované týmto spoločnostiam tretích strán budú obsahovať iba informácie o pohlaví, vekových skupinách a údaje o kolektívnej činnosti týchto skupín.

Vyhradzujeme si právo sprístupniť akékoľvek osobné informácie orgánom činným v trestnom konaní alebo vládnym úradníkom alebo iným tretím stranám v prípade, že:
• Musí reagovať na akýkoľvek právny proces alebo predvolania;
• Musí konať, ak dôjde k porušeniu našich Zmluvných podmienok, Zásad ochrany osobných údajov alebo v rámci vyšetrovania podvodných alebo nezákonných aktivít, ktoré sa môžu vyskytnúť na našej Stránke;
• Musí reagovať na všetky nároky týkajúce sa porušenia práv duševného vlastníctva;
• Ak máme pocit, že to musíme urobiť, aby sme chránili bezpečnosť našich stránok, našich používateľov alebo širokej verejnosti; OR
• Kdekoľvek nás to inak požaduje zo zákona.

3. Použitie vašej e-mailovej adresy

Naša služba pracuje hlavne na opt-in modeli komunikácie. Po registrácii prostredníctvom našich e-mailových predplatných alebo pri nákupe u nás súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás prostredníctvom vašej e-mailovej adresy alebo inej pomocou stránky. Môžeme použiť vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade, že vám poskytneme aktualizácie našich stránok, produktov alebo iných informácií. Takéto informácie môžu zahŕňať, bez obmedzenia, nové služby, ktoré ponúkame, alebo informácie týkajúce sa vášho účtu. Okrem toho vás môžeme občas osloviť, aby sme vás upozornili na to, že sa zmenili naše zmluvné podmienky alebo zásady ochrany osobných údajov. Plne dodržiavame federálny zákon CAN-SPAM a preto všetky e-maily od nás budú mať, okrem iných požadovaných zverejnení, vždy prostriedky, aby ste sa odhlásili z prijímania ďalšej e-mailovej korešpondencie, s výnimkou e-mailov, ktoré odhaľujú podstatné zmeny v našich podmienkach. Služieb alebo Zásad ochrany osobných údajov. Okamžite nás upozornite, ak z akéhokoľvek dôvodu nemáte prístup alebo máte ťažkosti s prístupom k našim procesom „zrušiť odber“.

Upozorňujeme, že nikdy nebudeme požadovať e-mailom žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Okamžite by ste mali nahlásiť všetky e-maily, ktoré môžete dostať a ktoré požadujú akékoľvek osobné informácie, či už sú alebo nie sú to informácie umožňujúce identifikáciu osôb, a mali by ste sa javiť, akoby pochádzajú alebo propagujú BEAUTYSHOP.

4. Informácie, ktoré poskytujete tretím stranám

Naše služby vám môžu umožniť návštevu prostredníctvom hypertextového odkazu alebo prístup k iným službám tretích strán. Zodpovedáte za akékoľvek informácie, ktoré poskytnete týmto spoločnostiam tretích strán alebo akejkoľvek inej tretej strane, ktorá vás kontaktuje prostredníctvom našej stránky alebo z dôvodu našej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov neupravujú vašu interakciu s týmito webmi tretích strán. Tieto stránky môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a postupy používania osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu. Spoločnosti a poskytovatelia služieb, s ktorými môžeme pracovať, môžu mať tiež svoje vlastné postupy ochrany osobných údajov, nad ktorými nemáme kontrolu. Pred poskytnutím informácií alebo využitím akejkoľvek ponuky vám odporúčame oboznámiť sa s vyhláseniami o ochrane osobných údajov, ktoré poskytli tieto ďalšie strany.

5. BEAUTYSHOP ÍRSKO umožňuje predajcom tretích strán uvádzať a predávať svoje výrobky na stránkach beautyshop.ie. Zatiaľ čo Beautyshop Ireland ako poskytovateľ platformy pomáha uľahčovať transakcie uskutočňované na platforme Beautyshop Ireland, Beautyshop Ireland nie je ani kupujúcim, ani predajcom predmetov predávajúceho. Beautyshop Ireland poskytuje predajcom a kupujúcim miesto pre rokovania a dokončenie transakcií. V súlade s tým je zmluva uzavretá pri dokončení predaja týchto výrobkov tretích strán iba medzi kupujúcim a predávajúcim.

Beautyshop Ireland nie je stranou tejto zmluvy, ani nepreberá zodpovednosť vyplývajúcu z nej alebo v súvislosti s ňou, ani nie je zástupcom predajcu. Predávajúci je zodpovedný za predaj výrobkov a za riešenie akýchkoľvek reklamácií kupujúceho alebo akýchkoľvek iných problémov vyplývajúcich zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim alebo v súvislosti s ňou. Beautyshop Ireland nie je obchodníkom, ktorý eviduje tieto položky. Pretože Beautyshop Ireland chce, aby mal kupujúci bezpečnejšie nakupovanie, ponúka Beautyshop Ireland na tieto položky úplnú záruku.

6. Politika COPPA pre deti do trinástich rokov

BEAUTYSHOP je v plnom súlade so zákonom o ochrane súkromia detí online a zámerne nezameriava žiadne služby na deti mladšie ako trinásť rokov (13). Pretože v súčasnosti nesledujeme návštevníkov stránky, ani od žiadneho používateľa nevyžadujeme, aby nám uviedol svoj konkrétny vek, je možné, že deti do 13 rokov majú prístup na stránku a môžu ju používať bez nášho vedomia. Ak však zistíme, že ktorýkoľvek používateľ je mladší ako 13 rokov, okamžite pozastavíme účet tohto používateľa alebo, ak je to možné, prístup na webovú stránku, a bude zodpovednosťou tohto používateľa poskytnúť dôkaz o veku, aby mohol naďalej používať Službu . Ak sa domnievate, že sme neúmyselne zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 13 rokov, kontaktujte nás okamžite na adrese hello@beautyshop.ie.com, aby sme mohli tieto informácie odstrániť alebo zničiť.

7. Súbory cookie a súvisiace technológie

Na zabezpečenie plynulého a ľahkého používania pri používaní našich stránok môžeme na automatické zhromažďovanie a ukladanie informácií použiť technológie, ako sú súbory cookie, značky pixelov, protokoly serverov a ďalšie podobné technológie. Pri používaní našej stránky a služieb na nej vaše zariadenia komunikujú so servermi prevádzkovanými nami a našimi poskytovateľmi služieb, aby koordinovali interaktivitu a plnili vaše požiadavky na služby a informácie.

Napríklad, keď nakupujete na našich stránkach, môžeme umiestniť súbory cookie na vaše zariadenie. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať, kedy sa vrátite, aby sme vám mohli prispôsobiť a vytvoriť príjemnejší dojem používateľa a uľahčili vám kontrolu nasledujúcich nákupov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a iných nástrojov, nám väčšinou poskytujú iba neidentifikačné informácie. Často nám pomáha porozumieť tomu, k čomu naši používatelia najčastejšie pristupujú, a poskytovať lepšie služby alebo lepšie ponuky. Vždy sa môžete rozhodnúť nepovoliť cookies prostredníctvom nastavení vášho zariadenia, ale nezabudnite, že niektoré z ponúk na našich stránkach už nemusia pre vás fungovať.

BEAUTYSHOP môže rozvíjať vzťahy so spoločnosťami tretích strán za účelom inzerovania našich služieb na iných webových stránkach a môže vykonávať funkcie sledovania a nahlasovania našich stránok, spoločností a našich reklám. Nebudeme a nebudeme zdieľať osobné identifikačné údaje s týmito spoločnosťami tretích strán. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spôsoby zhromažďovania alebo použitie informácií týmito tretími stranami a BEAUTYSHOP nezodpovedá za súbory cookie ani iné spôsoby zhromažďovania údajov týchto strán. Ak prídete na našu stránku alebo získate prístup k akýmkoľvek službám BEAUTYSHOP prostredníctvom reklamy alebo návrhu tretej strany, odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenia týchto spoločností tretích strán, aby ste sa dozvedeli viac o ich používaní súborov cookie a iných technológií.

8. Predvoľby účtu

Môžete si vybrať, koľko informácií s nami chcete zdieľať. Upozorňujeme však, že na získanie účtu alebo na nákupy v službe BEAUTYSHOP môže byť potrebných minimálne množstvo informácií. Obmedzením množstva informácií, ktoré poskytnete, môžete obmedziť funkčnosť našich služby pre vaše účely.

Svoje predvoľby upozornení môžete spravovať prihlásením do svojho účtu a zmenou týchto predvolieb. Odber e-mailových správ môžete tiež zrušiť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v dolnej časti prijatých e-mailov.

9. Kontrola nad vašimi osobnými údajmi

Ak chcete zrušiť svoj účet alebo máte ďalšie otázky alebo žiadosti, kontaktujte nás prosím na adrese hello@beautyshop.ie Aj keď vám môžeme pomôcť mnohými spôsobmi, nemusíme byť vždy schopní vymazať záznamy o minulých interakciách a transakciách, ako to vyžadujú príslušné zákon. Vaše informácie budeme uchovávať, kým bude váš účet aktívny alebo potrebný na poskytovanie služieb a uchovávanie záznamov o vašich transakciách v histórii objednávok. Po odstránení vášho účtu si už nebudeme môcť uchovávať žiadne z vašich osobných údajov, pokiaľ to nevyžadujú príslušné právne predpisy. Takéto osobné informácie môžu byť podľa možnosti odstránené alebo zničené z našich serverov a nikdy sa nebudú bez vášho súhlasu predávať ani distribuovať.

10. Zabezpečenie

BEAUTYSHOP chráni vaše informácie podniknutím primeraných krokov na ich zabezpečenie pred neoprávneným prístupom. Robíme to fyzickou správou našich zamestnancov a elektronickými opatreniami. Nie je však zaručené, že žiadny bezpečnostný systém alebo metóda nebude chránená pred hackermi alebo ľudskou chybou. Ak zistíme porušenie našich bezpečnostných metód, budeme vás okamžite kontaktovať.

11. Oznámenie pre medzinárodných používateľov

BEAUTYSHOP pôsobí v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Írsku. K osobným údajom môžeme mať prístup alebo k nám môžu byť prenesené v Spojených štátoch alebo k našim pobočkám a poskytovateľom služieb kdekoľvek na svete. Poskytnutím osobných údajov vyjadrujete súhlas s týmto prenosom. Podľa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budeme chrániť súkromie a bezpečnosť Osobných informácií bez ohľadu na to, kde sú spracované alebo uložené.

12. Zmeny vo vlastníctve

BEAUTYSHOP je svieža, inovatívna a rastúca marketingová služba. Môžeme mať príležitosť alebo príležitosť kúpiť, predať, zlúčiť, získať, rozpustiť alebo previesť aktíva alebo vlastníctvo spoločnosti. V závislosti od požiadaviek takejto transakcie môžeme podľa potreby zdieľať údaje, ktoré ste poskytli, so súkromnými tretími stranami, aby sme mohli preskúmať alebo dokončiť každú takúto zmenu vlastníckej transakcie. Títo postupníci tretích strán prevezmú práva a povinnosti týkajúce sa informácií opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú za žiadnych okolností zverejnené prostredníctvom žiadnej z týchto príležitostí.

14. Úpravy a kontakt

Z času na čas môžeme tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať, aby sme objasnili naše postupy alebo aby odrážali nové alebo odlišné postupy ochrany osobných údajov, napríklad keď do našich Služieb pridávame nové funkcie. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny, upozorníme vás e-mailom (zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte) alebo prostredníctvom oznámenia prostredníctvom alebo na Stránke pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, kde nájdete najnovšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.

 

15. dodávka 

Objednávky sú spracovávané do 1-2 pracovných dní

Potom dostanete oznámenie o spracovaní aj o odoslaní. Vo väčšine prípadov dodávame z našich skladov v Írsku.

Niektoré objednané položky môžu byť odoslané z USA, ak sú označené ako USA EXKLUZÍVNY DOVOZ alebo ak je produkt súčasťou K Beauty Collection z Ázie. V takom prípade počkajte na dodanie 15-30 dní. V mnohých prípadoch k vám tieto položky dorazia skôr. 

Naše štandardné doručovacie služby poskytujú USPC alebo DHL v Severnej Amerike alebo poštová poštová služba v Írsku. Dodávky sa uskutočňujú od pondelka do soboty od 8.30:6 do 6:9, ako aj večerné doručenie od XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX. V prípade nedodania počas dňa bude zásielka doručená ešte v ten večer. Nedoručujeme v nedeľu. Počas sviatkov si prosím nechajte na štandardné doručenie deň navyše.

Objednávky môžu byť zrušené, pokiaľ neboli spracované a odoslané. Po spracovaní ich nemožno zrušiť.

Nezabudnite uviesť správnu dodaciu adresu. beauty shop.ie nemôže niesť zodpovednosť za položky odoslané na nesprávne adresy uvedené kupujúcim. V takýchto prípadoch bude kupujúci zodpovedný za všetky ďalšie náklady na dopravu, ktoré vzniknú pri doručení na správnu adresu.

KEDY MÔŽEM POVAŽIŤ POLOŽKY?

Kozmetické predmety sa zvyčajne doručia do 5 - 10 pracovných dní, s výnimkou niektorých medzinárodných dodávok, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia. Pre ostatných špecialita a propagačné položiek, počkajte prosím na dodanie do 4 - 6 týždňov, pretože môžu byť dodávané z iných krajín.

Váš nákup musí byť doručený bez zbytočného odkladu a najneskôr do 30 dní od dátumu uskutočnenia objednávky (pokiaľ ste sa nedohodli na inom dojednaní). 

Pokiaľ Beautyshop LLC nedodá tovar v dohodnutom termíne, môžete požiadať o dodanie tovaru v neskoršom, pohodlnejšom termíne. Ak Beautyshop.ie v tomto dodatočnom termíne nedodá, môžete zmluvu zrušiť a bez zbytočného odkladu dostať späť všetky peniaze, ktoré ste zaplatili.

Odkiaľ prichádzajú moje položky?

Distribúcia je primárne z Írska, ale väčšina našich špeciálnych položiek sa nachádza v iných krajinách, ako je Veľká Británia, USA a Hongkong.

BUDEM MOŽNÉ ODOSLAŤ POLOŽKY V JEDNOM BALENÍ?

Z logistických dôvodov sa položky niekedy budú odosielať v samostatných balíkoch. Majte to prosím na pamäti pri prijímaní zásielok. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Kam doručujete?

V súčasnosti dodávame do USA, Kanady, Veľkej Británie, Írska a krajín EÚ.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa úprav alebo časti týchto pravidiel, pošlite nám e-mail na adresu hello@beautyshop.ie